1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo2013update

Društvene mreže

FacebookTwitterYoutube

Poslovnik SO Teslić

Poslovnikom o radu Skupštine opštine Teslić uređuje se:
   *konstituisanje i organizacija Skupštine;
   *prava i dužnosti odbornika;
   *radna tijela Skupštine;
   *način rada Skupštine;
   *akti Skupštine i postupak njihovog donošenja;
   *postupak kandidovanja, izbora, imenovanja i razrješenja;
   *javnost rada Skupštine;
   *odnos Skupštine i organa izvršne vlasti u Opštini;
   *druga pitanja od značaja za rad Skupštine.


Online podrška(beta)

PRIVREDNI SAVJET

forum

INVEST TESLIC

invest-teslic

Info

O Tesliću