1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo2013update

Društvene mreže

FacebookTwitterYoutube

Odsjek za razvoj

ODSJEK ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
 
Odsjek za razvoj i investicije vrši poslove izrade i sprovođenja strateških dokumenata privrednog razvoja opštine, priprema i sprovodi odluke, programe, planove i druge akte koji se odnose na razvoj opštine, priprema i učestvuje u pripremi investicionih elaborata iz svoje nadležnosti, priprema i realizuje investicione i donatorske projekte iz oblasti privrednog razvoja, turizma, zaštite životne sredine, polјoprivrede i ruralnog razvoja, sarađuje i koordinira rad sa drugim dijelovima opštinske administrativne službe po pitanjima investicija, donacija i razvoja, sarađuje sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima iz djelokruga svojih poslova, obavlјa i druge poslove koje odredi Načelnik opštine iz svoje nadležnosti.

Telefon : +387(0)53/411-552
               +387(0)65/657-893
E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 dragan-misic

IME I PREZIME: Dragan Mišić 
STRUČNA SPREMA : dipl. ing. poljoprivrede
DATUM ROĐENJA : 12.06.1977. godine

 

ŠEF ODSJEKA ZA RAZVOJ:
  - Neposredno rukovodi Odsjekom za razvoj. Odgovara za njegov rad i podnosi načelniku opštine izvještaje o njegovom radu.
  - Pravi godišnje i polugodišnje planove rada Odsjeka i predlaže ih načelniku opštine.
  - Uspostavlja koordiniranu saradnju Odsjeka sa ostalim odjeljenjima Administrativne službe- neophodnu za izradu i i realizaciju planova i programa razvoja.
  - Uspostavlja saradnju sa svim vanjskim partnerima uključenim u planiranje, programiranje i realizaciju konkretnih programa koji se realizuju  na području opštine Teslić (kao što su Agencija za razvoj MSP RS, REZ, Investicionočrazvojna banka RS,nadležna ministarstva RS, Donatorske organizacije, Obrazovno edukativne organizacije i instituti, međunarodne organizacije i Regije za koje su vezani naši razvojni programi ).
  - Brine se za izradu svih konkretnih razvojnih programa koje usvaja SO-e, koje finansira opština Teslić ili učestvuje u njihovom finansiranju izuzev programa koje redovno u okviru svoje nadležnosti realizira Odjeljenje za komunalne i stambene djelatnosti.
  - Prati realizaciju pojedinih programa i izvještava načelnika o njihovoj realizaciji.
  - Uspostavlja saradnju sa MSP i podstiče inicijativu za nastanak novih i razvoj već postojećih subjekata pri čemu nastoji pružiti savjetodavnu i konkretnu pomoć Otsjeka za razvoj individualnim preduzetnicima ( na pr. pružanje stručne pomoći u realizaciji domaćih i stranih ulaganja u MSP, praćenje raznih programa kreditiranja male privrede i informisanje preduzetnika o istim, pripremanje i realizovanje programa edukacije u privatnom preduzetništvu i td. ).
  - Učestvuje u koordiniranju aktivnosti na uređenju lokacija za povoljnu izgradnju objekata male privrede.
  - Učestvuje u izgradnji i razvijanju partnerskih odnosa javnog i privatnog sektora.
  - Učestvuje u pripremi strategije razvoja opštine Teslić te u definisanju i ostvarivanju politike lokalnog i regionalnog razvoja.
  - Obavlja i druge poslove koje mu dadne u nadležnost načelnik opštine.

Potkategorije

Online podrška(beta)

PRIVREDNI SAVJET

forum

INVEST TESLIC

invest-teslic

Info

O Tesliću