1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo2013update

Društvene mreže

FacebookTwitterYoutube

Odsjek za odnose sa javnošću i građanska pitanja

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o slobodi pristupa informacijama Skupština Republike Srpske usvojila je na sjednici održanoj 2.05.2001. godine.
Osnovni cilj ovog zakona je:
*da se ustanovi da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro od vrijednosti i da javni pristup ovim informacijama promoviše veću transparentnost i odgovornost tih javnih organa, te da su ove informacije neophodne za uspostavljanje demokratskih procesa unutar društva.
Zakon o slobodi pristupa informacijama RS

ZAHTJEVI
Zahtjev za pristup informacijama u administrativnoj službi opštine Teslić

VODIČ
Vodič za pristup informacijama u Administrativnoj službi opštine Teslić

NAPOMENA: Prije podnošenja zahtjeva  konsultovati INDEKS REGISTAR informacija Administrativne službe opštine Teslić.
   INDEKS REGISTAR informacija (preuzmi)

Indeks-registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom i u posjedu organa uprave Opštine Teslić, Skupštine opštine, Načelnika opštine Teslić, te oblik u kojem su informacije na raspolaganju i prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama dostupne javnosti.

KONTAKT:
Vanja Pajkanović - samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću
Telefon : 053/411-526; 066/218-077
E-mail: vanja.pajkanovic@opstinateslic.com

Online podrška(beta)

PRIVREDNI SAVJET

forum

INVEST TESLIC

invest-teslic

Info