1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo2013update

Društvene mreže

FacebookTwitterYoutube

Teslić među prvima u Republici Srpskoj

BFCizdvajamo

Povodom ispunjavanja uslova za sertifikaciju grada sa povolјnim poslovnim okruženjem prema zahtjevima BFC SEE standarda, u petak, 25. decembra, načelniku opštine Teslić Milanu Miličeviću od strane direktora Privredne komore RS, Dragice Ristić, svečano uručena potvrda o ispunjenosti kriterijuma u procesu sertifikacija lokalnih zajednica sa povolјnim poslovnim okruženjem.

Opština Teslić je prva opština u Republici Srpskoj (pored gradova Banja Luka, Prijedor i Bijeljina) koja je ispunila sve kriterijume i tako stekla uslove da bude sertifikovana i dobije sertifikat opštine sa povolјnim poslovnim okruženjem. Ocjena ispunjenosti BFC SEE kriterijuma iznosila je 86,6%.
Prema riječima direktora Privredne komore RS, Dragice Ristić, u pitanju je regionalni projekat koji se sprovodi u BiH i RS, kao i u zemlјama okruženja i da je do sada proces sertifikacije prošlo 50 opština u pilot projektu, a u trenutni procesu sertifikacije uklјučen ih je veći broj.
„Opština Teslić je odlukom Regionalnog savjeta 16. decembra ispunila sve uslove i tako stekla pravo da dobije sertifikat opštine sa povolјnim poslovnim okruženjem, a sam sertifikat će biti svečano uručen početkom slјedeće godine u Crnoj Gori, takođe, od 16. decembra ova opština stiče pravo da koristi znak opštine sa povolјnim poslovnim okruženjem" – rekla je Ristićeva.
Ristićeva je pojasnila da opštine u procesu sertifikacije trebaju ispuniti 12 kriterijuma i 83 potkriterijuma i da su u pitanju opštine koje žele da unaprijede svoje poslovno okruženje, da sarađuju sa poslovnom zajednicom i da pobolјšaju kvalitet svojih usluga i uopšte stvore uslove za ekonomski razvoj.
„Nama je drago da je opština Teslić sve to ispunila i ocjena je veoma solidna, nakon svih kontrola, verifikacija i na kraju evaluacije rezultat je 86,6% što je dobar rezultat" – istakla je Ristićeva.
Načelnik opštine Teslić Milan Miličević rekao je da ponosan zbog činjenice da je opština Teslić od danas zvanično opština sa povolјnim poslovnim okruženjem, te je iskoristio priliku da se zahvali svim subjektima koji su pomogli da se dođe do sertifikata, kao što su: Privredna komora RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, predstavnicima USAID GOLD i SIDA projekta i GiZ-a.
„Bez svih njih i velike angažovanosti Odsjeka za razvoj i svih odjelјenja Opštinske uprave Teslić ne bi bili u prilici da izvršimo promociju ispunjenja uslova za dobijanje BFC SEE sertifikata" – rekao je Miličević i dodao da je najbolјa potvrda toga da su privrednici koji djeluju na području opštine Teslić zadovolјni uslugom, da je Opštinska uprava Teslić brza i efikasna i da im je na usluzi.
Miličević je istakao da je u toku tekuće 2015. godine prema podacima Poreske uprave RS na prostoru opštine Teslić otvoreno 330 novih radnih mjesta, za prethodne tri godine 890 novih radnih mjesta, a u isto vrijeme broj lјudi koji su na Birou za zapošlјavanje smanjen je za 450.

Podijeli

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Online podrška(beta)

PRIVREDNI SAVJET

forum

INVEST TESLIC

invest-teslic

Info