1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo2013update

Društvene mreže

FacebookTwitterYoutube

Članci

Servisne informacije

 OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVI SAOBRAĆAJA

Obavještavaju se građani opštine Teslić da će se zbog izvođenja radova na rekonstrukciji lokalnog puta Teslić – Ukrinica- Čečava – Rastuša – Kremenjaš, u potpunosti obustaviti saobraćaj na dionici Donji Ružević – Gornji Ružević ( u dužini od 2.000 metara), i to od 22.05. do 03.06.2017. godine, u periodu od 06 do 18 časova.

Saobraćaj za sve vrste motornih vozila, usmjerava se alternativnim putnim pravcem Ružević – Grahovište – Džamija- Trafo.

                                                                                     

                                                                                  Odjeljenje za stambeno komunalne poslove


 

Broj: 01-013-/17
Datum: 04.04.2017. godine
 
SVIM ZAINTERESOVANIMA
 
Predmet: Obavijest o javnoj raspravi o nacrtu Statuta i Poslovnika SO-e Teslić
 
U skladu s zaključkom Skupštine Opštine Teslić donesenim na sjednici održanoj 30.03.2017. godine, a u vezi Nacrta Statuta i Poslovnika SO-e Teslić, u organizaciji Stručne službe Skupštine Opštine Teslić,
 
POZIVAJU SE  se zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju Statuta i Poslovnika SO-e Teslić.
 
Javna rasprava će se održati u srijedu, 12.04.2017. godine, sa početkom u 11      časova, u konferencijskoj sali zgrade Skupštine opštine Teslić.
 
Dokumente koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje su objavljeni u formi nacrta.
 
 
                                                                                        SEKRETAR SO-e TESLIĆ
                                                                                                 Dario Popović

 


 

Broj: 02-014-111/17
 
Datum: 31.03.2017. godine

 

 

 

I Z V J E Š T A J

 

o radu Komisije za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za finansiranje biznisa – raspodjelu sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena koji se finansiraju sredstvima USAID i budžeta opštine Teslić i utvrđivanju konačne rang-liste kandidatkinja

  
OBAVJEŠTENjE 
PREKID U NAPAJANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavještavaju se potrošači električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ‘‘a.d. DOBOJ ,RJ Teslić, dana 23.03.2017.godine (četvrtak) izvoditi radove na TS 35/10 kV Žarkovina.

Zbog toga će doći do kratkotrajnih prekida u napajanju el. energijom u naseljenim
mjestima: Ružević, Ukrinica, Čečava, Vrela, Žarkovina, Radnja i Vitkovci od 07 do 17 čas.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi se odgađaju i ako dođe do ranijeg završetka radova, potrošačima će se pustiti napon bez dodatnog obavještavanja.

O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavamo korisnike pitke vode iz gradskog vodovoda da će se u periodu od 23.03.2017. do 15.04.2017.godine vršiti redovno ispiranje vodovodne mreže, pa je moguća pojava mutnoće u nekim dijelovima vodosnabdijevanja.

Mole se korisnici da obrate pažnju i u slučaju pojave mutnoće otvore česme, isperu instalacije i vodu koriste za piće nakon potpunog izbistravanja.
Zahvaljujemo se na saradnji i razumijevanju.
 
UPRAVA PREDUZEĆA
 


OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
PREKID U NAPAJANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavještavaju se potrošači električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ‘‘a.d. DOBOJ ,RJ Teslić, dana 19.03.2017.godine (nedelja) izvoditi radove na TS 35/10 kV Žarkovina.

Zbog toga će doći do kratkotrajnih prekida u napajanju el. energijom u naseljenim mjestima: Ružević, Ranković, Ukrinica, Čečava, Žarkovina, Radnja i Vitkovci od 06 čas. i 30 min. do 7 čas. i 30 min. i od 16 čas. do 17 čas.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi se odgađaju i ako dođe do ranijeg završetka radova, potrošačima će se pustiti napon bez dodatnog obavještavanja.

 

 
OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
ROKOVI ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJE U POLJOPRIVREDI
 
 
          Na sjednici Skupštine opštine Teslić, održanoj 09.02.2017. godine, usvojen je Program podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić 2017. godine, a kojim su propisani oblici, visina podsticaja, uslovi koje je neophodno ispunjavati kako bi se podsticaji ostvarili, kao i rokovi za podnošenje zahtjeva.
 
           S tim u vezi, apeluje se na poljoprivredne proizvođače opštine Teslić, da se još jednom upoznaju sa krajnjim rokovima za predaju zahtjeva propisanim Programom, kako ne bi zbog neblagovremenosti njihove predaje, izgubili pravo na podsticajna sredstva iz budžeta opštine Teslić za 2017. godinu.
 
Rokovi za predaju zahtjeva su navedeni u nastavku:
 
- Podsticaji u proizvodnji mlijeka
 Krajnji rok za podnošenje zahtjeva 01.05.2017. godine.
- Podsticaji za tov junadi
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva/prijavu tova 01.05.2017. godine.                                                               
- Podsticaji u  proizvodnji svinjskog mesa
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva 01.05.2017. godine.
- Podsticaji za tov svinja
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva  01.05.2017. godine.
- Proizvodnja mesa i mlijeka ovaca i koza
Rok za podnošenje zahtjeva 01.05.2017. godine.
- Podsticaji u peradarstvu
Rok za podnošenje zahtjeva 01.10.2017. godine.
- Podsticaji u proizvodnji meda
Rok za podnošenje zahtjeva 01.05.2017. godine.
- Podsticaji u proizvodnji ribe
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva 01.12.2017. godine.
- Podsticaji u biljnoj proizvodnji
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva 01.06.2017. godine.
- Proizvodnja ljekobilja
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva 01.06.2017. godine.
- Proizvodnja povrća na otvorenom prostoru
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva 01.08.2017. godine.
- Proizvodnja gljive u zaštićenom prostoru
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva 01.12.2017. godine.
- Podsticaji u proizvodnji voća
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva 15.04.2017. godine.
- Povećanje konkurentnosti proizvodnje
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva 15.09.2017. godine.
- Podsticaji proljetnoj i jesenjoj sjetvi
Rok za podnošenje zahtjeva za proljetnu sjetvu 15.05.2017. godine i 15.11.2017. godine.
 
Uz zahtjev priložiti Programom propisanu dokumentaciju.
 
Svi registrovani poljoprivredni proizvođači dužni su ažurirati podatke u APIF-u  u periodu od 01.01.2017. do 15.05.2017. godine, radi ostvarivanja prava na podsticajna sredstva.
 
Obavezno je prisustvo organizovanim predavanjima od strane poljoprivredne stručne službe opštinske uprave Teslić.
 
Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti u kancelarije Odjeljenja za privredu i poljoprivredu ili putem telefona na broj 053/411-534.
 
 
                                                                                                                                                NAČELNIK ODJELJENJA
                                                                                                                                              Borislav Tešić, dipl. inž. šum.

 


Poziv na XII (dvanaesti) sastanak Privrednog savjeta opštine Teslić

 

Obavještavamo vas da će se dana 28.2.2017. god., u zgradi opštine Teslić, mala sala sa početkom u 12:00 sati održati XII (dvanaesti) sastanak Privrednog savjeta opštine Teslić.

Na sastanak se osim članova Privrednog savjeta, pozivaju svi zainteresovani privredni subjekti sa područja opštine Teslić da uzmu učešće u njegovom radu.

Teme sastanka su:

  1. 1.Nacrt odluke o izmjeni i dopuni odluke o reklamiranju na području opštine Teslić (preuzmi)
  2. 2.Nacrt odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim taksama (preuzmi)

 

Ovim putem Vas pozivamo da svojim prisustvom doprinesete radu Privrednog savjeta i iskoristite priliku da iznesete mišljenje o temama koje su značajne za rad privrednih subjekata opštine Teslić.Broj: 05-37-1.17/17
Teslić, 21.02.2017.godinePREDMET: Obavijest (preuzmi)

Shodno članu 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić (Sl. Glasnik opštine Teslić broj: 11/09), obavještavamo da su počele aktivnosti oko redovnog usklađivanja redova vožnje za 2017. godinu.

Zainteresovani prevoznici prijedloge redova vožnje (10 primjeraka) mogu dostaviti najkasnije do 31.03.2017. godine, na adresu Opština Teslić, Komisija za usklađivanje redova vožnje, i shodno Članu 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić, (Sl. Glasnik opštine Teslić broj: 11/09), izvršiti naknadu za usklađivanje i registraciju redova vožnje i dostaviti dokaz o izvršenoj uplati. Određena naknada se uplaćuje preko Unikredit banke na račun Javnih prihoda opštine Teslić broj: 5510250001103683, vrsta prihoda 722521, budžetska organizacija 0103170, opština 103.

Sve redove vožnje (stare, stare sa izmjenom i nove prijedloge) dužni ste uskladiti sa Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić, kao i daljinarom i minimalnim vremenima vožnje-putovanja.

Uz prijedloge redova vožnje dužni ste dostaviti odgovarajuću licencu za preduzeće i licence za vozne jedinice.

Svi zainteresovani (škole, mjesne zajednice, privreda i dr.) svoje zahtjeve za izmjenu postojećeg reda vožnje i registraciju novih redova, mogu dostaviti na adresu prevoznika najkasnije do 15.03.2017. godine, uz obavezno dostavljanje kopije zahtjeva opštinskoj Komisiji za usklađivanje i registraciju redova vožnje.

Tačan datum usklađivanja redova vožnje biće određen naknadno, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.


                                                                                                                                                V.D. NAČELNIK ODJELjENjA
                                                                                                                                                              Igor Jovanović
 


Broj: 06-30-13/17
Datum: 17.02.2017.

SVIM ZAINTERESOVANIMA
 
 

U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić doneseniim na sjednici održanoj 10.02.2017. godine, a u vezi Nacrta Akcionog plana zapošljavanja za period 2017-2018. godina, u organizaciji opštinskog Odjeljenja za privredu i poljoprivredu sprovešće se javna rasprava.

POZIVAJU SE se zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju Akcionog plana zapošljavanja za period 2017-2018. godine. 

Javna rasprava će se održati u srijedu 01. 03.2017. godine, sa početkom u 11,00 časova, u konferencijskoj sali zgrade Skupštine opštine Teslić. 

Dokument koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje je objavljen u formi nacrta.

                                                                       
                                                                                                                                                VD NAČELNIKA ODJELjENjA 
                                                                                                                                                   Borislav Tešić, dipl.ing.šum.
 
 
Broj: 05-37-1.16/17
Teslić, 15.02.2017. godine

P O Z I V
za učešće u javnoj raspravi na Nacrt odluke o izmjeni i dopuni
odluke o komunalnim taksama i Nacrt odluke o izmjeni i dopuni
odluke o reklamiranju na području opštine Teslić


U skladu sa zaključcima Skupštine opštine Teslić, broj: 01-013-25/17 i 01-013-28/17, donesenim na sjednici Skupštine opštine održanoj dana 09.02.2017. godine, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Teslić održaće javnu raspravu na Nacrt odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim taksama i Nacrt odluke o izmjeni i dopuni odluke o reklamiranju na području opštine Teslić.
Javna rasprava o navedenim odlukama održaće se dana 20.02.2017. godine (ponedjeljak) u Maloj sali za sastanke (zgrada Opštine) sa početkom u 14:00 časova.
Pozivaju se zainteresovani građani i privredni subjekti sa područja opštine Teslić, da se odazovu u što većem broju, kako bi dali svoj lični doprinos i uzeli aktivno učešće u izradi gore pomenutih odluka.
Nacrti odluka dostupni su na zvaničnoj internet stranici opštine Teslić www.opstinateslic.com.
Prijedloge, primjedbe ili sugestije, građani i drugi zainteresovani subjekti mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili lično u Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Teslić, najkasnije do 22.02.2017. godine.

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                 V.D. NAČELNIK ODJELjENjA
                                                                                                                                                                Igor Jovanović

 

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA (preuzmi)

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O REKLAMIRANJU NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ (preuzmi)


Komisija za nagrade i priznanja

Broj: 01-013-17/17
Datum: 01.02.2017. godine

PREDMET: Prijedlog za dodjelu opštinskih priznanja i nagrada

Odlukom o opštinskim priznanjima i nagradama („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 1/10 i 1/14 ) propisano je da se priznanja opštine Teslić dodjeljuju za djela i rad koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje, a mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima. Priznanja se mogu dodjeljivati i stranim državljanima, inostarnim i međunarodnim ustanovama i subjektima.
Priznanja opštine Teslić su: Počasni građanin opštine Teslić, Zlatna plaketa „6.april“, Srebrna plaketa „6.april“ i Zahvalnica. Ova priznanja dodjeljuje Skupština opštine Teslić, a dodjela se vrši u pravilu na Dan opštine.
Odlukom je propisano da se u toku godine ne može dodijeliti više od jedne zlatne, dvije srebrene plakete i tri zahvalnice, odnosno jedna Povelja o proglašenju počasnog građanina opštine Teslić.
U skladu sa članom 14. Odluke o opštinskim priznanjima i nagradama Komisija za nagrade i priznanja pokreće inicijativu za dodjelu priznanja i određuje rok do 09.03.2017. ove godine za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja.
Prijedloge za dodjelu priznanja mogu dati Načelnik opštine Teslić, odbornik ili više odbornika u Skupštini opštine, političke organizacije, mjesne zajednice, preduzeća, ustanove, udruženja građana i druge organizacije, grupe građana i građani pojedinci.
Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati osnovne podatke o pojedincu, grupi pojedinaca ili pravnom licu koji se predlaže za dodjelu priznanja, te detaljan opis i ocjenu njihove djelatnosti i postignutih rezultata, kao i druge dokaze i razloge za dodjelu priznanja.
Prijedloge za dodjelu priznanja dostaviti na adresu: Skupština opštine Teslić sa naznakom Komisiji za nagrade i priznanja.

S poštovanjem, 
                                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                                                                                                                          Stojan Smiljanić

 


 

OBAVJEŠTENjE VLASNICIMA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA – ŠTO PRIJE PODNIJETI ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU

Opštinska uprava Teslić obavještava vlasnike bespravno izgrađenih objekata, koji do sada nisu predali zahtjev za legalizaciju - da bez odgađanja uđu u taj proces, jer je ostalo veoma malo vremena, a svi uslovi za to su povoljni. U suprotnom, prema postojećim zakonskim rješenjima, njihovi objekti će kao nelegalni biti predmet inspekcijskih kontrola, koje će biti pojačane početkom naredne godine.
Rok za legalizaciju ističe 31. decembra 2016. godine i poslije toga neće biti moguće podnijeti zahtjev. Iznosi koji se sada plaćaju za legalizaciju su veoma povoljni. Tako za objekte ukupne površine do 100 metara kvadratnih naknada za legalizaciju iznosi 100 KM, a do 200 kvadrata - 500 KM.
Inače, legalizacija predstavlja naknadno izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte, odnosno dijelove objekata izgrađene bez građevinske dozvole ili na kojima je prilikom građenja odstupljeno od te dozvole i glavnog projekta. Moguće je legalizovati samo objekte koji su izgrađeni ili čija izgradnja je započela do 24. maja 2013. godine.
Uz zahtjev za legalizaciju potrebno je priložiti: kopiju katastarskog plana sa identifikacijom starog i novog premjera, dokaz o vlasništvu (izvod iz javne evidencije o nepokretnostima), geodetski snimak objekta, građevinsku dozvolu, ako je ista bila izdata i gradsku administrativnu taksu. Nadležni organ će, nakon zaprimljenog zahtjeva, izvršiti uviđaj na licu mjesta i obavijestiti podnosioca zahtjeva u kojem obimu je legalizacija moguća i koji dokumenti treba da se dostave naknadno kao dopuna zahtjeva. Za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400m2, koji su u potpunosti završeni, naknadna građevinska i upotrebna dozvola izdaju se jednim rješenjem.
Sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem zahtjeva za legalizaicju, mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje (kancelarija broj 11 u zgradi Opštinske uprave).


Teslić, 9.12.2016. godine
Broj: 02-014-1162/16

Javna rasprava o
Nacrtu budžeta opštine Teslić za 2017. godinu.

U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić donesenom na sjednici održanoj 8.12.2016. godine, a u vezi Nacrta budžeta opštine Teslić za 2017. godinu, u organizaciji opštinskog Odjeljenja za finansije, na području opštine sprovešće se javna rasprava.

Pozivaju se zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju Budžeta opštine Teslić za 2017. godinu.
Javne rasprave će se održati po sljedećem rasporedu:

Datum  Vrijeme  Mjesto 
 13.12.2016. godine  17 časova
 Blatnica
OŠ "Dositej Obradović"
 14.12.2016. gdine  13 časova  Kino sala
 14.12.2016. godine  17 časova
 Pribinić
OŠ "Stevan Dušanić"
15.12.2016. godine 17 časova
Čečava
OŠ "Jevrem Stanković"

 Učešće na javnim raspravama će uzeti Načelnik opštine Teslić sa saradnicima.

Nacrt budžeta opštine Teslić za 2017. godinu (preuzmi)


Broj: 02-66-1/16
Datum, 06.12.2016. godine

 „IZBOR SPORTISTA 2016" 

Manifestacija „IZBOR SPORTISTA 2016" biće održana dana 04.01.2017. godine (srijeda) sa početkom u 18 časova u Sportskoj dvorani.

Komisiji za izbor sportista, sportske organizacije treba da dostave sljedeće prijedloge:
* Prijedlog za izbor najuspješnijeg sportiste opštine Teslić (obrazloženje),
* Prijedlog za izbor najuspješnije sportske organizacije opštine Teslić
(obrazloženje),
* Prijedlog za izbor najuspješnijeg sportskog trenera opštine Teslić (obrazloženje),
* Prijedlog za izbor najuspješnijeg sportskog radnika opštine Teslić (obrazloženje),
* Prijedlog za izbor najperspektivnijeg sportiste sportske organizacije (do 12 godina)
po granama sporta (fudbal, rukomet, šah, košarka, karate, streljaštvo, atletika,
kuglanje, tenis, tekvon-do, odbojka), (obrazloženje).

Komisiji za izbor sportista dostaviti još:
* Ličnu kartu sportske organizacije,
* Kontakt telefone i osobu za predstavljanje sportske organizacije.

Sve sportske organizacije dužne su obezbijediti najmanje 10 sportista za predstavljanje i natpis sa imenom sportske organizacije.

Tražene podatke dostaviti Internetom, putem pošte ili prijemne kancelarije opštine Teslić najkasnije do 19.12.2016. godine.
Za ostale informacije imate na raspolaganju tel. 053 411 521 - Borislav Predojević.


PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANjE
STAMBENIH PITANjA BORAČKIH KATEGORIJA
U OPŠTINI TESLIĆ

O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 20.10.2016. godine stavljena na uvid Prijedlog rang liste za dodjelu pet preostalih stambenih jedinica u drugoj boračkoj zgradi na Rudniku. Konačna rang lista će biti na oglasnim tablama do 28.10.2016. godine do 15,oo časova i u istom periodu sva lica koja se nalaze na listi imaju pravo da podnesu žalbu ukoliko su nezadovoljni mjestom na koje su rangirani.

Žalba se podnosi Drugostepenoj stambenoj komisiji pri Ministarstvu rada i BIZ RS putem Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Opštine , a krajnji rok za podnošenje žalbe je 28.10.2016. godine do 15,00 časova.

                                                                                                                                                               Predsjednik Komisije
                                                                                                                                                                Simaković Radomir


Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
Obavještenje za javnost
Područje Pribinića bez vode

Obavještavaju se građani mjesne zajednice Pribinić da će povodom završetka radova na spajanju novog rezervoara za vodu na postojeći sistem koji se nalazi u naselju Usorice, u utorak i srijedu, 18. i 19. oktobra, neće biti vode za sve korisnike koji se napajaju sa izvorišta Usorica.
Hvala na razumijevanju.


Broj: 03-046/16
Datum: 29.08.2016.

PREDMET: Poziv na sjednicu OIK-a

Poštovani,

Ovim putema Vas pozivam na sjednicu Opštinske izborne komisije Teslić, koja će se održati u srijedu, 31.08.2016. godine, u 15 časova. Sjednica će se održati u prostorijama Opštinske izborne komisije Teslić.

Dnevni red sjednice:
1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2) Imenovanje članova biračkih odbora i razrada plana obuke
3) Mobilni tim
4) Razno

S poštovanjem,

                                                                                                                                                               OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

                                                                                                                                                                              Vuković Vladimir


Upustvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Teslić za 2017. godinu

U skladu sa čl. 29. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16) dostavljamo vam Uputstvo za pripremu budžeta opštine Teslić za 2017. godinu.
U cilju izrade nacrta budžeta opštine Teslić, svi budžetski korisnici (potrošačke jedinice) su dužni da, primjenom člana 30, a u skladu sa članom 25. pomenutog Zakona, sačine svoj budžetski zahtjev (prijedlog finansijskog plana) za narednu godinu i dostave ga Odjeljenju za finansije.
Krajnji rok za dostavljanje budžetskih zahtjeva je 30.09.2016. godine, a za niže budžetske korisnike koji budžetske zahtjeve dostavljaju resornom Odjeljenju rok za dostavu je 15.09.2016. godine.
Uputstvo sa prilozima možete preuzeti sa Web stranice: www.opstinateslic.com
Ovjereni budžetski zahtjevi se dostavljaju Odjeljenju za finansije i elektronski na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 053/411-531 (Vanja Bijelac , samostalni stručni saradnik za budžet i trezorsko poslovanje)

U P U T S T V O budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Teslić za 2017. godinu


Broj: 03-041/16
Datum: 15.08.2016.

Opštinska izborna komisija Teslić u skladu sa članom 2.17 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 23/01..., 31/16) i članom 4 Uputstva o načinu rada i izvještavanja izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i članom 22 Poslovnika o radu izborne komisije osnovne izborne jedinice Teslić, donosi sljedeće:

OBAVJEŠTENjE

Obavještavamo javnost o održavanju sjednice Opštinske izborne komisije Teslić, koja će se održati u srijedu, 17.08.2016. godine, sa početkom u 15 časova. Sjednica će se održati u prostorijama OIK-a (zgrada Biroa za zapošljavanje).

Dnevni red sjednice:
1) Usvajanje zapisnika sa prethone sjednice održane 12.08.2016. godine
2) Dogovor sa koordinatorima za Lokalne izbore 2016. godine
3) Plan obilaska lica za Mobilni tim
4) Razno


Broj: 02-176/2016
Datum: 13.07.2016.god.

SAOPŠTENjE POTROŠAČIMA

Dana 12.07.2016. godine oko 14,00 časova došlo je do iznenadnog kvara na cjevovodu u ulici Svetog Save, zbog čega su potrošači u naselju Mala Usora ostali bez napajanja.

Do kvara je došlo prilikom izvođenja radova od strane Elektro distribucije, na bušenju trupa ulice zbog postavljanja podzemnih kablova.

Radnici PKD „Rad" a.d. Teslić su vanrednim naporima uspjeli u toku noći sanirati kvar i pustiti vodu u sistem. Iako za nastali problem kao preduzeće ne snosimo krivicu, izvinjavamo se našim korisnicima i molimo ih za razumijevanje.


Broj: 03-026/16
Datum: 12.07.2016.
Opštinska izborna komisija Teslić u skladu sa članom 2.17 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 23/01..., 31/16) i članom 4 Uputstva o načinu rada i izvještavanja izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i članom 22 Poslovnika o radu izborne komisije osnovne izborne jedinice Teslić, donosi sljedeće:
OBAVJEŠTENjE
Obavještavamo javnost o održavanju sjednice Opštinske izborne komisije Teslić, koja će se održati u ponedeljak, 18.07.2016. godine, sa početkom u 15:15 časova. Sjednica će se održati u prostorijama OIK-a (zgrada Biroa za zapošljavanje).
Dnevni red sjednice:
1) Usvajanje zapisnika sa prethone sjednice održane 23.06.2016. godine
2) Ovjereni politički subjekti i kandidati
3) Dogovor za žrebanje biračkih odbora
4) Razno
                                                                                                                                                                  OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
                                                                                                                                                                                 Vladimir Vuković 

Republika Srpska
OPŠTINA TESLIĆ
- OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA -

Razmatranje Javnog poziva za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora

Zapisnik sa sjednice Komisije za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora

Preliminarna rang lista kandidata za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora

 


REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
PODRUČNI CENTAR DOBOJ
Područna jedinica Teslić

OBAVJEŠTENjE

Obavještavaju se poreski obveznici da je Odlukom broj: 01-022- 101/15 od 29.12.2015. godine o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti za 2016. godinu, za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost propisana poreska stopa od 0,07% koja je niža od osnovne poreske stope od 0,10%. Radi ostvarenja prava na primjenu niže poreske stope kod utvrđivanja poreza na nepokretnosti za 2016. godinu, Poreska uprava poziva poreske obveznike koji obavljaju proizvodnu djelatnost da bez odlaganja, u što kraćem roku dođu u službene prostorije PU PJ Teslić i podnesu zahtjev (obrazac ZOPN) u svrhu ostvarivanja prava na primjenu niže poreske stope od 0,07% propisane za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost. Za sve nejasnoće oko popunjava zahtjeva za primjenu niže poreske stope možete se obratiti Područnoj jedinici Teslić na telefon 053/431-446 ili neposredno u prostorijama jedinice koja se nalazi u ulici Svetog Save bb. 


broj: 02-054-69/16 od 31.05.2016. godine.

OTVORENI POSTUPAK – JAVNA NABAVKA RADOVA
PREDMET NABAVKE: ASFALTIRANjE, REHABILITACIJA I REKONSTRUKCIJA ULICA I PUTEVA

 


U sklopu realizacije Hitnog projekta oporavka od poplava

Urađeni su Upitnici za kontrolnu listu za svaki projekat koji se realizuje.
Prema zahtjevima WB imamo obavezu da iste objavimo kako bi javnost bila upoznata sa efektima koje projekti imaju na okolinu.

Upitnik o rekonstrukciji obala Usore (preuzmi)


OPŠTINSKA IZBORNA
KOMISIJA TESLIĆ

Broj: 03-011/16
Datum: 25.05.2016.

Opštinska izborna komisija Teslić u skladu sa članom 15, 16 i 17 Pravilnika o vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH" broj 32/16) i Plana izlaganja privremenog biračkog spiska na području opštine Teslić, donosi sljedeće:

OBAVJEŠTENjE

Obavještavaju se birači da se u sklopu priprema za održavanje Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini (02.10.2016.). Privremeni birački spisak za područje opštine Teslić (PBS) izlaže na javni uvid u periodu od 02.06.2016. do 01.07.2016. godine.

PBS se izlaže na javni uvid na četiri lokacije i to:

1. U zgradi Skupštine opštine Teslić (kancelarija broj 27) – i Centru za birački spisak.................telefon 411-532
2. U mjesnoj kancelariji Blatnica............................................................................................telefon 446-179
3. U mjesnoj kancelariji Čečava...............................................................................................telefon 445-010
4. U mjesnoj kancelariji Pribinić.............................................................................................telefon 423-374

Izlaganje PBS će se vršiti svakim radni danom od 07.00 do 15:00 časova.
Svi birači u datom roku, mogu izvršiti provjeru podataka u Privremenom biračkom spisku i prema potrebi dati određene primjedbe ili prijedloge za ispravke.
Raseljena, ili izbjegla lica, koja imaju potrebu za promjenu biračke opcije, trebaju pristupiti u Centar za birački spisak lično, do 19. jula tekuće godine.

PREDSJEDNIK OIK-a
Vuković Vladimir

ODJELjENjE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Obavještenje o javnoj raspravi

U organizaciji Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Teslić, u utorak, 3. maja, sa početkom u 11 časova, u sali za održavanje sjednica Skupštine opštine Teslić (zgrada Biroa za zapošljavanje) održaće se javna rasprava o Odluci o zaštiti usjeva i zasada od poljske štete i spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu.
Tim povodom pozivamo poljoprivredne proizvođače opštine Teslić, kao i zainteresovane građane da uzmu učešće u izradi ovog dokumenta.


Broj: 02-176/2016
Datum: 18.04.2016.god.

PKD „RAD" A.D. TESLIĆ
O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavamo korisnike pitke vode iz gradskog vodovoda da će se u periodu od 19.04.2016. godine do 01.05.2016. godine vršiti redovno ispiranje vodovodne mreže, pa je moguća pojava mutnoće u nekim dijelovima vodosnabdijevanja.
Mole se korisnici da obrate pažnju i u slučaju pojave mutnoće otvore česme, isperu instalacije i vodu koriste za piće nakon potpunog izbistravanja.
Zahvaljujemo se na saradnji i razumijevanju.


OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST
ROKOVI ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJE U POLjOPRIVREDI

Programom podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić 2016. godine, propisani su oblici, visina podsticaja, uslovi koje je neophodno ispunjavati kako bi se podsticaji ostvarili, kao i rokovi za podnošenje zahtjeva.
S tim u vezi, pozivaju se poljoprivredni proizvođači teslićke opštine, da se još jednom upoznaju sa krajnjim rokovima za predaju zahtjeva propisanim Programom, kako ne bi zbog neblagovremenosti njihove predaje, izgubili pravo na podsticajna sredstva iz budžeta opštine Teslić za 2016. godinu.
Rokovi za podnošenje zahtjeva po programu dodjele podsticajnih sredstava za poljoprivredu u 2016. godini su sljedeći:
1. Proizvodnja mlijeka- muzna grla
Rok za podnošenje zahtjeva 01.04.2016. godine.
2. Tov junadi
Rok za podnošenje zahtjeva 01.05.2016godine.
3. Proizvodnja svinjskog mesa
Rok za podnošenje zahtjeva 15.04.2016. godine
4. Tov svinja
Rok za podnošenje zahtjeva 01.05.2016. godine.
5.Proizvodnja mesa i mlijeka ovaca i koza
Rok za podnošenje zahtjeva 15.04.2016. godine.
6. Podsticaji u peradarstvu
Rok za podnošenje zahtjeva 01.10.2016. godine.
7. Podsticaji u proizvodnji meda
Rok za podnošenje zahtjeva 01.05.2016. godine.
8. Podsticaj u proizvodnji ribe
Rok za podnošenje zahtjeva 01.12.2016. godine.
9. Podsticaji u biljnoj proizvodnji
Rok za podnošenje zahtjeva 01.06.2016. godine.
10. Podsticaj u proizvodnji gljiva
Rok za podnošenje zahtjeva 01.12.2016. godine.
11.Podsticaj u proizvodnji voća
Rok za podnošenje zahtjeva 15.04.2016. godine.
12.Povećanje konkurentnostiproizvodnje
Rok za podnošenje zahtjeva 01.09.2016. godine.
13. Podsticaji proljetnoj i jesenjoj sjetvi
Rok za podnošenje zahtjeva za proljetnu sjetvu 15.05.2016. godine i 15.11.2016.
godine.
NAPOMENA: KRAJNjI ROK ZA AŽURIRANjE PODATAKA O REGISTROVANIM POLjOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA JE 15.05.2016. godine.

Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti u kancelarije Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti ili putem telefona na broj 053/411-534


Broj: 05-37-13/16
Teslić, 17.02.2016. godine

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
Komisiji za usklađivanje redova vožnje
Obaviještenje

Shodno članu 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić (Sl. glasnik opštine Teslić broj: 11/09), obavještavamo da su počele aktivnosti oko redovnog usklađivanja redova vožnje za 2016. godinu. Zainteresovani prevoznici prijedloge redova vožnje (10 primjeraka) mogu dostaviti najkasnije do 31.03.2016. godine, na adresu Opština Teslić, Komisija za usklađivanje redova vožnje, i shodno Članu 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić, (Sl. glasnik opštine Teslić broj: 11/09) , izvršiti naknadu za usklađivanje i registraciju redova vožnje i dostavite dokaz o izvršenoj uplati.

Određena naknada se uplaćuje preko Unikredit banke na račun Javnih prihoda opštine Teslić broj: 5510250001103683, vrsta prihoda 722521, budžetska organizacija 0103170, opština 103. Sve redove vožnje (stare, stare sa izmjenom i nove prijedloge) dužni ste uskladiti sa Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić, kao i daljinarom i minimalnim vremenima vožnje-putovanja. Uz prijedloge redova vožnje dužni ste dostaviti odgovarajuću licencu za preduzeće i licence za vozne jedinice. 

Svi zainteresovani (škole, mjesne zajednice, privreda i dr.) svoje zahtjeve za izmjenu postojećeg reda vožnje i registraciju novih redova, mogu dostaviti na adresu prevoznika najkasnije do 11.03.2016. godine, uz obavezno dostavljanje kopije zahtjeva opštinskoj Komisiji za usklađivanje i registraciju redova vožnje. Tačan datum usklađivanja redova vožnje biće određen naknadno, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

                                                                                                                                                                                                            NAČELNIK ODJELJENJA
                                                                                                                                                                                                                         Tihomir Tešić 

Komisija za nagrade i priznanja-
Prijedlog za dodjelu opštinskih priznanja i nagrada
 

Odlukom o opštinskim priznanjima i nagradama („Službeni glasnik opštine Teslić", broj 1/10 i 1/14) propisano je da se priznanja opštine Teslić dodjeljuju za djela i rad koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje, a mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima. Priznanja se mogu dodjeljivati i stranim državljanima, inostranim i međunarodnim ustanovama i subjektima.
Priznanja opštine Teslić su: Počasni građanin opštine Teslić, Zlatna plaketa „6.april", Srebrena plaketa „6.april" i Zahvalnica. Ova priznanja dodjeljuje Skupština opštine Teslić, a dodjela se vrši u pravilu na Dan opštine.
Odlukom je propisano da su u toku godine ne može dodijeliti više od jedne zlatne , dvije srebrene plakete i tri zahvalnice, odnosno jedna Povelja o proglašenju počasnog građanina opštine Teslić.
U skladu se članom 14. Odluke o opštinskim priznanjima i nagradama Komisija za nagrade i priznanja pokreće inicijativu za dodjelu priznanja i određuje rok do 10.marta ove godine za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja.
Prijedloge za dodjelu priznanja mogu dati Načelnik opštine Teslić, odbornik ili više odbornika u Skupštini opštine, političke organizacije, mjesne zajednice, preduzeća, ustanove, udruženja građana i druge organizacije, grupe građana i građani pojedinci.
Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati osnovne podatke o pojedincu, grupi pojedinica ili pravnom licu koji se predlažu za dodjelu priznanja, te detaljan opis i ocjenu njihove djelatnosti i postignutih rezultata, kao i druge dokaze i razloge za dodjelu priznanja.
Prijedloge za dodjelu priznanja dostaviti na adresu: Skupština opštine Teslić sa naznakom Komisiji za nagrade i priznanja.


ODJELjENjE ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST
OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U KRAJŠKOJ ULICI

Obavještavaju se građani opštine Teslić da će od 16.11.2015. godine pa do 22.11.2015. godine, u Krajškoj ulici, u sklopu radova na projektu izgradnje glavnog fekalnog kolektora, biti izvođeni radovi na asfaltiranju pomenute dionice puta, zbog čega će Krajška ulica biti u potpunosti zatvorena za kretanje svih vrsta vozila i to u periodu od 06 do 21 čas.
Obustava će se sprovoditi u potpunosti, po dionicama prema rasporedu kako slijedi:
- Dionica gradskog mosta do skretanja za zaseok Faiće u dužini od 500 metara biće zatvorena ponedjeljak 16.11.2015. godine u periodu od 06 do 21 časa;
- Dionica od skretanja za zaseok Faiće do Auto-moto društva, skretanje za ledine u dužini od 420 metara, biće zatvorena u utorak 17.11.2015. godine od 06 do 21 čas;
- Dionica od Auto-moto društva, skretanje za zaseok Ledine do skretanja za preduzeće d.o.o. „Neno" u dužini od 380 metara biće zatvoreno za saobraćaj 18.11.2015. godine od 06 do 21 čas;
- Dionica od preduzeća d.o.o. „Neno" do uključenja na magistralni put Doboj – Teslić u dužini od 200 metara biće zatvorena od 19.11. do 20.11.2015. godine u periodu od 06 do 21 čas.
 


PKD „RAD" A.D. TESLIĆ

VODOVOD I KANALIZACIJA

O B A V J E Š T E Nј E
potrošačima vode iz gradskog vodovoda

Dana 23.10.2015. godine (petak), u periodu od 8,oo do 14,oo časova, doći će do otežanog snabdijevanja grada i prigradskih naselјa vodom, dok će u naselјima Studenci i Gornja Vrućica doći do potpunog prekida u snabdijevanju vodom zbog radova na glavnom cjevovodu.
Prilikom puštanja vode u sistem moguća je pojava mutnoće u nekim dijelovima vodovodne mreže, pa molimo potrošače da obrate pažnju i vodu ne koriste za piće do potpunog izbistravanja.


Broj: 05-37-72/15
Datum: 11.09.2015. godine

PREDMET: OBAVJEŠTENјE

Obavještavamo sve vlasnike i korisnike stambenog, poslovnog ili drugog prostora, kao i nosioce stanarskog prava, zakupce, odnosno fizička i pravna lica da je Odjelјenje za stambeno – komunalne poslove opštinske uprave Teslić, u 2014. godini izdalo trajno rješenje za komunalnu naknadu, na osnovu kojeg su obveznici komunalne naknade obavezni plaćati godišnje iznose utvrđene naknade.
Pozivaju se svi obveznici plaćanja komunalne naknade da svoju obavezu izmiruju u rokovima propisanim trajnim rješenjem o komunalnoj naknadi.


JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA OPŠTINE I PLANA KAPITALNIH ULAGANjA

Dana 30.07.2015. godine, Skupština opštine Teslić je na redovnoj sjednici usvojila revidirani nacrt Strategije razvoja opštine Teslić za period 2015-2018. godine i Plan kapitalnih ulaganja opštine Teslić za period 2015-2018. godine.
Shodno navedenom, nacrt je stavljen na uvid javnosti od 04.08.2015. godine do 04.09.2015.godine.

Javna rasprava o Nacrtu pomenutih dokumenata će se održati u sljedećim terminima:
- U utorak 8.9.2015.godine sa početkom u 12.00 časova (na javnu raspravu se pozivaju predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i svi zainteresovani pojedinci) i
- U srijedu 9.9.2015.godine sa početkom u 13.00 časova (na javnu raspravu se pozivaju predstavnici privrednih subjekata).

Mjesto održavanja javnih rasprava je sala SO Teslić ( iznad Zavoda za zapošljavanje).
Javnim raspravama će prisustvovati načelnik opštine Teslić Milan Miličević i zamjenik načelnika opštine Milovan Stanković.

Revidirani nacrt Strategije razvoja opštine Teslić za period 2015-2018. godine (preuzmi)

Plan kapitalnih ulaganja opštine Teslić za period 2015-2018. godine (preuzmi)


Podijeli

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Online podrška(beta)

PRIVREDNI SAVJET

forum

INVEST TESLIC

invest-teslic

Info