1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo2013update

Društvene mreže

FacebookTwitterYoutube

Civilna zaštita

Služba za civilnu zaštitu priprema programe, planove i druge akte iz oblasti organizacije, funkcionisanja i razvoja civilne zaštite na području opštine, priprema planove, programe i mjere u oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, elementarnim nepogodama i drugim nesrećama i prati njihovo provođenje, učestvuje u izradi procjene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, učestvuje u pripremi i realizaciji programa, planova i drugih akata iz nadležnosti opštine u djelokrugu svojih poslova poput: obuke građana u oblasti lične, kolektivne i uzajamne zaštite, organizuje, prati i realizuje obuku snaga civilne zaštite u saradnji sa štabom za vanredne situacije opštine, organizuje i koordinira sprovođenje mjera i zadataka civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja, predlaže godišnji plan obuke i osposoblјavanja štaba za vanredne situacije, jedinica i timova civilne zaštite i povjerenika zaštite i spasavanja, vodi evidenciju pripadnika civilne zaštite i vrši njihovo raspoređivanje u jedinice i timove civilne zaštite i povjerenika zaštite i spasavanja, vodi evidenciju materijalno-tehničkih sredstava građana, privrednih društava i drugih pravnih lica koja se mogu staviti u funkciju civilne zaštite, daje stručna uputstva po pitanjima zaštite i spasavanja, informiše javnost o opasnostima od elementarnih nepogoda i drugim nesrećama, pomaže načelniku opštine u ostvarivanju zakonom propisanih nadležnosti iz oblasti civilne zaštite, zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, vrši i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima čije je izvršavanje povjereno opštini, a odnosi se na djelokrug rada službe.

VODIČ - KAKO DO CIVILNE ZAŠTITE (preuzmi)

minirane-povrsine---tabela

minirane-povrsine---tabela-2

h

Online podrška(beta)

PRIVREDNI SAVJET

forum

INVEST TESLIC

invest-teslic

Info

O Tesliću