1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo2013update

Društvene mreže

FacebookTwitterYoutube

Komunalna policija

Adresa: Aleksandra Rajkovića bb 
КОНТАКТ:
telefon: +387(0)53/410-570
e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.opstinateslic.com

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Zakon o komunalnoj policiji (Službeni glasnik broj 28/13)

ORGANIZACIJA KOMUNALNE POLICIJE:
            • Komunalna policija se organizuje u sastavu odjeljenja gradske, odnosno opštinske uprave.
            • Komunalni policajci pri vršenju kontrole moraju imati legitimaciju i značku kojom dokazuju svojstvo komunalnog policajca.
            • Komunalna policija ima posebnu uniformu i službena vozila sa oznakom komunalne policije opštine kojoj pripada.

U skladu sa odredbama člana 9. Zakona o komunalnoj policiji ( Sl.glasnik RS br. 28/13) Komunalna policija vrši nadzor nad: 

Policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje:
a) pružanje komunalnih usluga,
b) održavanje i korišćenje:
1) javnih saobraćajnih površina u naselju (pločnici, trgovi i saobraćajnice),
2) javnih površina i drvoreda,
3) objekata za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodovodne mreže i javnih izliva i fontana,
4) javne kanalizacione mreže,
5) objekata za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda iz naselja,
6) objekata za deponovanje otpadaka i vrši kontrolu nad odvoženjem, uništavanjem i preradom otpadaka,
7) objekata za proizvodnju i distribuciju toplote,
8) objekata za distribuciju gasa,
9) željezničkih i autobuskih stanica i stajališta,
10) javnih kupatila i kupališta,
11) česmi i bunara,
12) javnih skloništa,
13) javnih toaleta,
14) septičkih i osočnih jama,
15) dječjih igrališta,
16) tržnica,
17) stočnih i drugih pijaca,
18) javnih prostora za parkiranje vozila,
19) objekata za smještaj kućnih ljubimaca (azili),
v) vršenje dimnjačarske djelatnosti,
g) vršenje ugostiteljske djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukom jedinice lokalne samouprave,
d) održavanje kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika i spomen-obilježja,
đ) postavljanje poslovnog imena, natpisa i reklama,
e) održavanje dvorišta, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenost jedinice lokalne samouprave,
ž) održavanje i čistoća korita obala rijeka i drugih vodenih površina na području jedinice lokalne samouprave,
z) održavanje vanjskih ograda i rukohvata (mostovi, javna stepeništa i slično),
i) odvoz otpada iz domaćinstava i drugog komunalnog otpada, kao i građevinskog otpadnog materijala,
j) postavljanje posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpatke,
k) obilježavanje ulica, trgova, stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata,
l) zauzimanje javnih površina za prodaju robe i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe,
lj) uslovi i način održavanja javnih manifestacija, te korišćenje audio i video pomagala i izvođenje muzike uživo u objektima i van njih,
m) način isticanja zastava (zastava Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave),
n) održavanje javne rasvjete u naseljenim mjestima,
nj) opremanje javnih površina,
o) održavanje sportskih objekata, kampova i izletišta,
p) uklanjanje starih i drugih predmeta sa javnih površina ako su ostavljeni suprotno odredbama propisa jedinice lokalne samouprave,
r) održavanje zgrada i pridržavanje kućnog reda u zgradama,
s) obilježavanje mjesta gdje se vrše radovi na komunalnim uređajima (šahtovi, kanali, bunari i slično) i
t) održavanje grobalja i obavljanje pogrebne djelatnosti.

Online podrška(beta)

PRIVREDNI SAVJET

forum

INVEST TESLIC

invest-teslic

Info

O Tesliću